bootstrap themes

BIBELSKOLA SYD

VISION
Bibelskola Syds vision, är att vara en träningsbibelskola som skicklig gör de troende i sin tjänst för Herren. Guds Ord är det som förvandlar och förlöser Guds gåvor i människors liv. Därför är det extra viktigt att någon gång i livet avsätta tid för en fördjupning i Guds Ord. Visionen är också att de elever som går 9 månader och förkovrar sig i Guds Ord skall gå tillbaka till sin församling i Skåne och vara en välsignelse för den.
Tränade och utrustade elever sänds ut på team resor i slutet av sista terminen och besöker och hjälper församlingar i Skåne.

MÅLGRUPP
Alla troende som vill och önskar att hitta eller fördjupa Gudssyftet med sitt liv. Under detta år ligger fokus på att bygga en stabil grund för varje troende med relevant Bibelundervisning, praktik och tid för bön och lovsång. Här kommer du att växa i din förståelse av Guds Ord, i ditt andliga liv och vandring med Gud, oavsett om du varit kristen länge eller om du är ny i tron.

TID
9 månaders Bibelskola varannan lördag förmiddag med: Start lördag 4 september 2021.
Avslutning lördag 21 maj 2022.

Vårt upplägg är tre lektioner varannan lördag förmiddag som passar den som inte kan gå en bibelskola på heltid.

Varannan lördag förmiddag, tre lektioner á 45 minuter under 2 terminer.
• 08:30 Bön och lovsång
• 08:45 Lektion 1
• 09:30 Rast (Fika 25 min.)
• 10:05 Lektion 2
• 10:50 Rast (10 min)
• 11:00-11:45 Lektion 3

Höstterminen 2021
4 september, 18 september 2 oktober, 16 oktober 30 oktober, 13 november, 27 november, 11 december. avslutning höstterminen. 8 undervisnings tillfällen hösten 2021.

Vårterminen 2022
15 januari, 29 januari, 12 februari, 26 februari, 12 mars, 26 mars, 9 april, 23 april, 7 maj 21 maj avslutning vårterminen. 10 undervisnings tillfällen våren 2022.

BIBELLÄRARE
Nationella bibel lärare från olika sammanhang som besöker Bibelskolan.
Tigleth Malkey, Rese evangelist inom Pingst, tidigare en av pastorerna i Hillsong Stockholm.
Hans Weichbrodt, en av initiativtagarna och ledarna för OAS-rörelsen inom Svenska Kyrkan.
Daniel Alm, pastor och författare, föreståndare för Pingst FFS Sverige, han är även pastor i Pingst Västerås.
Buck Hudson, bibel lärare med stark profettjänst från USA boende i Sverige.
Carl-Gustav Severin, Livets Ord Uppsala, Evangelist och bibel lärare med världen som arbetsfält.
Lokala bibel lärare, pastor Sven Wiborn, Pastor Timo Lordhem, Pastor Lasse Bjervås, Pingst Hässleholm, Pastor Martin Sundberg Pionjärkyrkan HBg., Henrik Åström Pingst Lund, Bibellärare Jens Wallin, Bibelskole rektor Göran Garnfeldt. Rögleprästen Magnus Lennartsson EFS Ä-holm m.fl.

TEAM RESOR
Efter genomgången undervisning sänds teamen ut för en helg, till olika församlingar i Skåne för att stödja deras verksamhet. Där ges eleverna möjlighet att predika, vittna, sjunga och evangelisera och hjälpa till praktiskt.

ELEVKOSTNAD:
Anmälningsavgiften på 200 kronor. Årsavgift hela kursen höst och vår 1 800 kronor.
Men du kan dela upp den på Höst 800 kronor & Vår 1000 kronor. Eller 200 kronor i månaden. Du har också möjlighet att sponsra 1 elev ett år på bibelskolan.
Kurslitteratur
Valda böcker. Memorering av utvalda Bibelverser.

Diplom
Signerat Diplom vid Bibelskolans avslutning i maj till alla som fullföljt Bibelskola Syd.

Huvudman: Pingstkyrkan i Ängelholm, Ansvarig utgivare: pastor Sven Wiborn
Ledningsgrupp för Bibelskola Syd är Sven Wiborn, Göran Garnfeldt, Jerisha Ellerstrand, Jens Wallin.

ANMÄL DITT INTRESSE!
Anmäl ditt instresse så skickar vi mer information genom att maila till bibelskolasyd@pingstkyrkan.net eller ring på 0431-10099.

Adress
Vattengatan 3
262 32 Ängelholm

Kontakt
Pastor: Sven Wiborn
Ordförande: Cathrine Malmquist
Email: info@pingstkyrkan.net
Telefon: 0431-10099

Bankgiro

Tack för ditt meddelande!

DROP-DEAD EASY WEBSITE MAKER

By John Smith posted July 30, 2015